Bezoekersinformatie m.b.t. Corona virus (d.d. 31 maart 2022)

In Hospice de Mare verblijven mensen met een zeer kwetsbare gezondheid. Een besmetting met het coronavirus vormt voor onze gasten een nog groter risico dan voor anderen. Ook is het van groot belang dat ons medewerkers en vrijwilligers niet onnodig wordt blootgesteld aan besmettingsrisico’s.

Naar aanleiding van de versoepelingen vanuit de overheid zijn de maatregelen binnen het hospice op dit moment:

Bezoek is welkom als op onderstaande vragen met" Nee" geantwoord kan worden:

  • Heeft u in de afgelopen 5 dagen corona gehad?
  • Heeft u verkoudheidsklachten zoals een loopneus, hoesten of niezen?
  • Bent u in afwachting van een uitslag van een corona test?
  • Dit geldt ook voor mensen die gevaccineerd en geboosterd zijn.


Voor bezoek geldt:

  • Uitgangspunt blijft dat er voldoende afstand gewaarborgd moet worden. Daarom kunnen er maximaal 2 bezoekers tegelijkertijd (ongeacht leeftijd) op de kamer aanwezig zijn. Er is geen beperking meer op het aantal bezoekers per dag per gast.
  • Wij verzoeken alle bezoekers om hun bezoek aan het hospice in nauw overleg te plannen met de eerste contactpersoon en het hospice niet te bezoeken zonder afspraak met familie. Door deze afspraken hopen wij toch in staat te blijven om zoveel mogelijk onze gasten in een zo huiselijk mogelijke sfeer liefdevol en zorgzaam bij te staan in de laatste fase van hun leven
  • Wilt u direct bij binnenkomst en vertrek op de gastenkamer handen gedurende 20 seconden met zeep wassen en drogen met een papieren handdoek?

Basisadviezen tegen corona: regelmatig handwassen, hoest en nies in je elleboog, blijf thuis bij klachten, doe een test en zorg voor voldoende frisse lucht.