• Kwaliteit en PREZO-keurmerk

Kwaliteit en PREZO-keurmerk

Goede en liefdevolle zorg staat bij Hospice de Mare centraal. Om dat goed te kunnen doen is de kwaliteit van de zorg en dienstverlening heel belangrijk.

Ons kwaliteitsbeleid is gebaseerd op het Kwaliteitskader palliatieve zorg. Ons kwaliteitssysteem is gebaseerd op PREZO Hospicezorg.

Het kwaliteitsinstituut Stichting Perspekt heeft ons sinds 2023 “keurmerk PREZO Hospicezorg” toegekend. Het toont aan dat Hospice de Mare verantwoord en kwalitatief hoogwaardige hospice zorg verleent aan haar gasten en naasten.

Het keurmerk vormt bovendien een voorwaarde om lid te kunnen zijn van de Associatie Hospicezorg Nederland.

Een keurmerk is nooit een doel op zichzelf, PREZO keurmerken voor de zorg schrijven niet voor 'hoe het moet'. Ze geven handvatten hoe het kán.

PREZO geeft aan welke prestaties je moet realiseren in de praktijk. Hoe je dat vormgeeft, bepalen als organisatie zelf, samen met de gasten, naasten, medewerkers en vrijwilligers.