U kunt geld aan ons nalaten middels een legaat

Naast de opties van eenmalig of periodiek doneren, willen we u ook graag attenderen op de mogelijkheid om via een testament of legaat na overlijden te doneren.

Het hospice hoeft, als algemeen nut beogende instelling (ANBI) geen erfbelasting te betalen over erfenissen of legaten. Uw nalatenschap komt dus geheel ten goede aan het hospice.

Meer informatie vindt u op de website van de Belastingdienst. Maar ook een notaris kan u over beide mogelijkheden meer informatie geven en de uitvoering regelen.