• Vergoeding en zorgkosten

Vergoeding en zorgkosten

Kosten verpleging
De verpleegkundige zorg wordt vergoed vanuit de zorgverzekeringswet en zit in de basisverzekering. Helaas heeft Hospice De Mare vanaf 1 januari 2023 geen contract kunnen afsluiten met zorgverzekeraars Eucare en Aevita. Dit betekent dat wij geen mensen kunnen opnemen die hier verzekerd zijn.

Kosten verblijf gasten
Hospice De Mare houdt de kosten voor een verblijf in het hospice zo laag mogelijk. Opname moet voor iedereen mogelijk zijn. De eigen bijdrage is vastgesteld op € 55,00 per dag, waarin inbegrepen logies, voeding, linnengoed, koffie, thee en verschillende dranken, gebruik van een koelkastje, televisie en gebruik van internet.

Sommige zorgverzekeraars geven vanuit de aanvullende verzekering daarin een tegemoetkoming.

Wanneer de kosten voor het verblijf in ons hospice voor een gast niet op te brengen zijn, is het mogelijk om via de Steunstichting Hospice De Mare financiële ondersteuning te vragen. De manager kan hierin bemiddelen.

Kosten logeren naasten
Hospice De Mare heeft beperkte overnachtingsmogelijkheden voor naasten. Naast verblijf in een logeerkamer kan er een bed in de kamer van de gast worden geplaatst. Zeker in de laatste fase, laatste nacht, is dat vanzelfsprekend. Wanneer u in een eerder stadium of langer wilt logeren dan zijn de kosten € 35,00 (inclusief maaltijden) per nacht.

Kosten maaltijden naasten
Voor de warme maaltijden rekenen wij € 8,50 per keer, voor de lunch € 3,50.

Kosten overigen zorg
Behandelingen door andere zorgverleners zoals een fysiotherapeut of een psycholoog komen voor rekening van de gast. Het is afhankelijk van uw zorgverzekering wat wel en wat niet wordt vergoed.

Kosten medicijnen
Dit blijft hetzelfde als thuis. Uw zorgverzekeraar vergoedt medicijnen en andere voorzieningen (bijvoorbeeld wondmaterialen) op declaratiebasis met inachtneming van uw eigen risico. Ook deze vergoedingen verschillen per ziektekostenverzekering.

Zorgovereenkomst
Met iedere gast wordt een zorgovereenkomst aangegaan waarin heldere afspraken worden gemaakt over de zorg in het hospice.