• Vergoeding en zorgkosten

Vergoeding en zorgkosten

Verpleging
De verpleegkundige zorg wordt vergoed vanuit de zorgverzekeringswet en zit in de basisverzekering.


Verblijf
Het Hospice de Mare houdt de kosten voor een verblijf in het hospice zo laag mogelijk. Opname moet voor iedereen mogelijk zijn. De eigen bijdrage is vastgesteld op €40,00 per dag waarin in inbegrepen logies, voeding, linnengoed, koffie, thee en verschillende dranken, gebruik van een koelkastje, televisie en gebruik van internet.

Sommige zorgverzekeraars geven vanuit de aanvullende verzekering daarin een tegemoetkoming.

Wanneer de kosten voor het verblijf in ons hospice voor een gast niet op te brengen zijn, is het mogelijk om via de stichting Vrienden van het Hospice financiële ondersteuning te vragen. De manager kan hierin bemiddelen.

Logeren

Hospice de Mare heeft geen aparte overnachtingsmogelijkheden. Wanneer een familielid of naaste om wat voor reden graag wil blijven bij hun dierbare wordt er een bed in de kamer geplaatst. In de laatste fase, laatste nacht, is dat vanzelfsprekend. Wanneer u in een eerder stadium of langer wilt logeren dan zijn de kosten € 22,50 per nacht incl. maaltijden.

Overige zorg
Behandelingen door andere zorgverleners zoals een fysiotherapeut of een psycholoog komen voor rekening van de gast. Het is afhankelijk van uw zorgverzekering wat wel en wat niet wordt vergoed.

Medicijnen
Dit blijft hetzelfde als thuis. Uw zorgverzekeraar vergoedt medicijnen en andere voorzieningen (bijvoorbeeld wondmaterialen) op declaratiebasis met inachtneming van uw eigen risico. Ook deze vergoedingen verschillen per ziektekostenverzekering.

Zorgovereenkomst
Met iedere gast wordt een zorgovereenkomst aangegaan waarin heldere afspraken worden gemaakt over de zorg in het hospice