• Samenwerkende instanties
  • Samenwerkende instanties

Samenwerkende instanties

Om de zorg naar de gasten en hun naasten zo goed mogelijk te kunnen verlenen werken wij nauw samen met de volgende instanties:
  • Ziekenhuizen en huisartsen in Zuid-Holland, in het bijzonder met:
● de Alrijne Zorggroep, waaronder het Alrijne Ziekenhuis in Leiderdorp www.alrijne.nl
● het LUMC (Leids Medisch Centrum), waar wij ook mee samenwerken in het kader van een onderzoek ter verbetering van de kwaliteit van palliatieve zorg www.lumc.nl
  • Marente, onder meer inzake kwaliteitszorg, verpleegkundige protocollen, administratie en automatisering, personele aangelegenheden en contacten met zorgverzekeraars www.marente.nl
  • Transmuralis Netwerk Palliatieve zorg, in het bijzonder het consultatieteam palliatieve zorg Hollands Midden www.transmuralis.nl

  • VPTZ - Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg www.vptz.nl/
En de collega-hospices in de regio. Zie www.zorgkaartnederland.nl/hospice