• Missie en visie

Missie en visie

Missie (daar sta je voor)
Hospice De Mare biedt mensen in de laatste levensfase en hun naasten goede zorg, veiligheid, liefdevolle aandacht en begeleiding. De eigenheid van de mens staat hierin centraal. Het team van verpleegkundigen (bestaande uit verpleegkundigen en verzorgenden 3IG) en vrijwilligers kijkt en luistert goed en stelt de juiste vragen om passende zorg te bieden. Dit kan zowel iets doen als iets laten betekenen.

Visie (daar ga je voor)
Wij willen onze gasten en hun naasten leren kennen om aan te sluiten bij wat iemand nodig heeft. De eigen regie en de aandacht voor persoonlijke wensen van de gast staan centraal.

Wij maken het de gast zo comfortabel mogelijk, bieden veiligheid en rust in een liefdevolle omgeving, waar niets moet en alles wat kan, mag.

Het team van verpleegkundigen en vrijwilligers richt zich op alles wat het leven nog aangenaam kan maken en begeleidt de gast en diens naasten naar het naderende sterven. Dit gebeurt in een huiselijke omgeving. Daarbij werkt men nauw samen met een palliatief kaderarts en/of eigen huisarts en indien gewenst met andere disciplines. Onze aandacht is gericht op de fysieke, de psychische, de sociale en de spirituele aspecten van het leven.

Onze kernwaarden zijn: respect, veiligheid, flexibiliteit en afstemming.