• Missie en visie

Missie en visie

Hospice de Mare biedt een thuis aan mensen in de laatste fase van hun leven. Onze gasten krijgen de gelegenheid om met professionele zorg en liefdevolle aandacht afscheid te nemen van het leven met hun dierbaren om zich heen. 

Onze zorg aan de gast en naasten draait om kwaliteit, is professioneel en persoonlijk. Samen komen we tot een draaiboek van zorgtaken waardoor de gast en naasten alle gelegenheid hebben om met elkaar bezig te zijn.

Het hospice is toegankelijk voor iedereen.  

De zorg die wij verlenen is gericht op het voorkomen en verlichten van lichamelijk en geestelijk lijden. Met aandacht voor de verwerking en beleving van het ziek zijn, zowel voor de gast als de naasten.

Belangrijke uitgangspunten zijn: gastvrijheid en privacy. Vanuit een liefdevolle, gelijkwaardige verbondenheid staat de gast centraal. Als een uniek persoon met een eigen levensgeschiedenis en een eigen levenseinde.