• Bestuur

Bestuur

Het bestuur is verantwoordelijk voor het beleid op hoofdlijnen en houdt toezicht op de uitvoering daarvan. In het bestuur hebben zitting ..

R.W.M. (Roeland) van Velzen, voorzitter
J. (Jules) de Vries, secretaris
J. (Jack) van Reisen, penningmeester
C. (Conny) Bruggeman, lid
W. (Willem) Loos, lid

Leden van dit bestuur zijn bereikbaar via bestuur@hospicedemare.nl
In de statuten (artikel 7 lid 3) is vastgelegd, dat aan bestuurders van de stichting geen beloning kan worden toegekend. Kosten worden aan de bestuurders vergoed op vertoon van bewijsstukken.


Op de foto v.l.n.r.
Willem Loos, Roeland van Velzen, Jack van Reisen, Jules de Vries en Conny Bruggeman.