• Bestuur

Bestuur

Het bestuur is verantwoordelijk voor het beleid op hoofdlijnen en houdt toezicht op de uitvoering daarvan. In het bestuur hebben zitting ..

R.W.M. (Roeland) van Velzen, voorzitter
J. (Jules) de Vries, secretaris
M. (Michiel) van der Eng, penningmeester
C. (Conny) Bruggeman, lid
W. (Willem) Loos, lid

Leden van dit bestuur zijn bereikbaar via bestuur@hospicedemare.nl
In de statuten (artikel7 lid 3) is vastgelegd, dat aan bestuurders van de stichting geen beloning kan worden toegekend. Kosten worden aan de bestuurders vergoed op vertoon van bewijsstukken.


Op de foto n.l.n.r.
Conny Bruggeman, Michiel van der Eng, Jep Karres († 6-5-2018), Roeland van Velzen en Jules de Vries. Willem Loos was afwezig vanwege ziekte.