• Documenten ter verantwoording

Documenten ter verantwoording

Ons hospice en de Stichting “Vrienden van Hospice de Mare” hebben de status van Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI-status) waardoor uw giften en donaties aftrekbaar zijn van het belastbare inkomen.
Meer informatie over schenkingen en de wettelijke kaders staat op de website van de Belastingdienst.

De stichting beoogt geen winst te maken maar moet wel jaarlijks een sluitende exploitatie hebben. Om dit te bereiken zijn extra inkomsten nodig. Particulieren, bedrijven en instellingen kunnen het hospice op diverse manieren steunen. Zie hiervoor de informatie bij Vrienden van

Hieronder treft u de informatieve documenten ter inzage en verantwoording van de ANBI-status voor zowel Stichting Hospice de Mare als Stichting “Vrienden van Hospice de Mare”. Klik op de titel om het betreffende document te openen.

Stichting Hospice de Mare:


Stichting Vrienden van Hospice de Mare
  • Algemene ANBI gegevens
  • Beloningsbeleid
  • Jaarrekening
  • Jaarverslag