Doel

De Steunstichting van Hospice de Mare is opgericht ter ondersteuning van het Hospice. De doelstelling is:

"het verlenen van steun, op welke wijze dan ook, aan de stichting: Stichting Hospice de Mare; het verrichten van alle verdere handelingen, die met vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn"


De Stichting heeft geen personeel in loondienst.