Doel

De Stichting Vrienden van het Hospice de Mare is opgericht ter ondersteuning van het Hospice. De doelstelling is:

"het verlenen van steun, op welke wijze dan ook, aan de stichting: Stichting Hospice de Mare;
het verrichten van alle verdere handelingen, die met vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn"
 

De Stichting heeft geen personeel in loondienst.