Bestuur

Onderstaande mensen vormen het bestuur van de Stichting  
          
Voorzitter vacant
Secretaris vacant
Penningmeester vacant

Deze bestuursleden ontvangen desgewenst uitsluitend een vergoeding voor gemaakte reis- en verblijfkosten.