Steunstichting Hospice de Mare

De Steunstichting Hospice de Mare heeft als doel het verlenen van steun, op welke wijze ook, aan Stichting Hospice de Mare in Leiderdorp.
Door Vrienden te worden van de Steunstichting Hospice de Mare kunt u ons werk steunen door een jaarlijkse of eenmalige bedrag.

Steunstichting Hospice de Mare bestaat uit:

Roeland van Velzen
Julius de Vries
Conny Bruggeman
Jan Feenstra
Jorien de Rave – Groot
Daniela van der Zeeuw – Podda
Kim Chang Pan Hu


Heeft u vragen over de Steunstichting van onze hospice? Neem dan contact met ons via steunstichting@hospicedemare.nl

Heeft u vragen over een donatie aan de Steunstichting van onze hospice? Neem dan contact op met onze penningmeester Jan Feenstra via penningmeester.steunstichting@hospicedemare.nl