• Waarom financiële steun nodig

Waarom financiële steun nodig

Ons hospice is een stichting zonder winstoogmerk. De overheidsfinanciering voorziet niet in huisvestingskosten. Daarom hebben wij het gebouw, de inrichting en inventaris en de tuin zelf gefinancierd met hulp van vele sponsoren. Om kosten te besparen zijn talloze vrijwilligers bij de realisering behulpzaam geweest.
De zorg in een hospice wordt deels door de overheid betaald, deels door de zorgverzekeraar en af en toe deels door de gemeente. Daarnaast vragen wij een eigen bijdrage/daggeld aan onze gasten. Maar dit alles dekt de lading van de totale exploitatie niet. Daarom zijn wij voor ons voortbestaan mede afhankelijk van giften en donaties.

Deze worden onder meer ingezet voor:

⇨ het vergoeden van (een deel) van de eigen bijdrage van financieel minder draagkrachtige gasten.
⇨ het ondersteunen van activiteiten en investeringen van het hospice die niet vallen onder de reguliere exploitatie.
⇨ het ondersteunen van initiatieven van het hospice op het gebied van kennisontwikkeling en kennisverspreiding over palliatieve zorg.
⇨ het vergroten van de naamsbekendheid van het hospice en het namens de Vrienden tonen en uiten van de waardering voor de vele vrijwilligers.