Naar een andere locatie

Hospice de Mare is gehuisvest in Oegstgeest in het gebouw van Hofwijck.

Er wordt gewerkt aan nieuwe huisvesting. Om een goede spreiding van hospice-gelegenheid in de regio verhuist het Hospice naar Leiderdorp of omgeving.
Een datum voor een verhuizing is nog niet bekend maar het streven is dit uiterlijk 2021 te realiseren.

Voor deze verhuizing is geld nodig en via onze website zullen wij verslag doen van de fondsenwerving