• Wat doen we

Wat doen we

In Hospice De Mare bieden wij zorg in de laatste levensfase. Deze zorg wordt palliatieve zorg genoemd. Zorg waarbij kwaliteit van leven voorop staat. Onze inzet is niet gericht op genezing, maar op alles wat het leven nog zo aangenaam mogelijk maakt.

Er is aandacht voor lichamelijke klachten, gevoelens van angst en verdriet, verwerking van de ziekte en vragen rondom leven en dood. Optimale bestrijding van pijn, benauwdheid en misselijkheid zijn daarbij belangrijk. Net zo goed als persoonlijke aandacht en wat onze gast op dat moment wil. De stem van de stervende mens, hoe zacht en moeilijk verstaanbaar soms, is steeds onze leidraad.

Multidisciplinair
Onze verpleegkundigen zijn de spil van de zorgverlening (high care zorg). Dat betekent dat er 24 uur per dag – zeven dagen per week – een verpleegkundige en een arts beschikbaar is. Zij werken samen in een team met de geschoolde vrijwilligers.

Wij werken vanuit een multidisciplinaire benadering. In de regel kan uw huisarts u blijven begeleiden. Als uw eigen huisarts de zorg niet kan voortzetten in het hospice, dan neemt een huisarts in Leiderdorp de zorg over.

In overleg kunnen andere disciplines zoals maatschappelijk werk, psycholoog, fysiotherapeut of geestelijk begeleider worden ingeschakeld.

Euthanasie
Ondanks alle goede zorg kan het lijden als ondraaglijk worden ervaren. In een dergelijke situatie bespreekt u dit met de huisarts. Het hospice wil ondersteunen in een waardig en vredig levenseinde. Wensen inzake een vrijwillige levensbeëindiging zijn, mits binnen de huidige wet- en regelgeving, bespreekbaar. Er volgt altijd een intensief traject van gesprekken. Daarnaast wordt een onafhankelijke arts geconsulteerd.

Nazorg
Ongeveer zes weken na het overlijden krijgt de familie een evaluatiegesprek aangeboden. In dit gesprek is er gelegenheid om samen terug te kijken op de periode dat de naaste in onze hospice verbleef. Er is ruimte om ervaringen en gevoelens te bespreken en verdriet te delen.

Herdenkingsbijeenkomst
Tweemaal per jaar organiseert ons hospice een herdenkingsbijeenkomst voor alle dierbaren van gasten die in het afgelopen jaar zijn overleden. Tijdens deze bijeenkomst worden de overledenen respectvol en liefdevol herdacht. Voor nabestaanden is er ruimte om zelf een bijdrage te leveren. Deze bijeenkomst wordt als troostrijk en waardevol ervaren.