• Voor wie

Voor wie

In ons hospice is iedereen welkom, ongeacht leeftijd, maatschappelijke achtergrond of levensbeschouwing. Wilt u weten of het hospice voor u of voor een familielid een fijne plek kan zijn, kom langs en beoordeel zelf of dit huis het juiste alternatief is voor de thuissituatie. Iedereen die terminaal ziek is, kan hier terecht. Opname gebeurt in overleg met u of de familie, de huisarts of het ziekenhuis.

Gasten
Wij gebruiken de term ‘gast’ omdat wij u een gastvrije plek bieden. U willen verzorgen. U zoveel mogelijk willen geven wat binnen onze mogelijkheden ligt. De behandeling richt zich op comfort in plaats van genezing.

Regie

Ieder mens is uniek. Zijn of haar levensovertuiging, levensverhaal en levensstijl zijn bepalend voor de inhoud en de wijze van onze zorg. We kiezen er in het hospice voor om zo weinig mogelijk regels te hanteren. Het is belangrijk dat u de regie behoudt over uw eigen leven. Een fijn gesprek, even voorgelezen worden, samen muziek luisteren, samen huilen of juist samen lachen. Het kan en mag. Alles is goed.

Naasten
Als familie of naaste bent u net zo goed onze gast. Het is aan u welk aandeel u wilt hebben in de zorg voor de dierbare. Vrijwilligers bieden u graag een kopje koffie of thee aan en geven met liefde een luisterend oor op alle momenten van de dag.