Hospice de Mare werkt intensief samen met alle zorgverleners en de geschoolde vrijwilligers. Dit is in het belang van de gasten, de naasten en de familie. Daarom houden we de communicatielijnen kort. Informatie is zo belangrijk.


De eigen huisarts blijft verantwoordelijk voor de medische zorg. Uw patiënt, onze gast, brengt weliswaar zijn laatste levensfase door in een hospice, maar wel in een zo huiselijk mogelijke omgeving. Als het voor de eigen huisarts niet mogelijk is de medische zorg te blijven bieden, kan dat in samenspraak met alle betrokkenen worden overgenomen door de kaderarts palliatieve zorg of een huisarts in Oegstgeest.  

Overleg
In het hospice wordt gewerkt volgens de actuele landelijke richtlijnen palliatieve zorg. Het multidisciplinair overleg heeft plaats elke donderdag van 12.00 – 13.00 uur. Het is fijn als ook de huisarts daar zoveel mogelijk bij aanwezig is.  

Aandachtspunten

  • Er is 24 uur per dag een ervaren verpleegkundige aanwezig die opgeleid is voor de palliatieve zorg
  • Alle verpleegkundigen volgen doorlopend externe bijscholing of intervisie
  • Er is een palliatief kaderarts verbonden aan ons Hospice
  • Het verpleegkundig team is technisch bekwaam. Waar nodig vindt er, op de plaats waar de gast is vóór de opname, overdracht van kennis plaats en worden zij geschoold in specifieke kennis en kunde
  • De mate van scholing maakt het mogelijk dat alle voorkomende voorbehouden handelingen gegeven kunnen worden
  • Bij opname vanuit een ziekenhuis maakt de transferverpleegkundige in Point een melding
  • De verwijzer zorgt voor de indicatiestelling met de levensverwachting van minder dan 3 maanden. Dit zijn de regels vanuit Zorgverzekeringswet en een voorwaarde voor de ziektekostenverzekeraar voor vergoeding van de hospice-zorg
  • Bij een opname is er een medische overdracht vanuit de huisarts, de specialist en verpleegkundige.
  • De huisarts of het ziekenhuis regelt het vervoer naar het hospice
  • Met de manager en/of coördinator wordt geïnventariseerd welke verpleegkundige hulpmiddelen nodig zijn en welke in het hospice aanwezig zijn en hoe ontbrekende middelen voor opname aanwezig zijn

Kennismaken
Bent u een zorgverlener die mogelijk te maken gaat krijgen met het Hospice de Mare en heeft u behoefte aan meer informatie en/of een persoonlijke kennismaking, neem dan via het algemene telefoonnummer 071 -  516 2560  contact op met Nelly van der Does, manager,  of Louise Drabbe, coordinator