• Hoe het ooit begon . . .

Hoe het ooit begon . . .

In de middeleeuwen lag de Onser Liever Vrouwen Camp, kortweg de Camp, aan de rand van de stad Leiden, tegen de vest. Er ontstond rond de parochiekerk een buurtje met gasthuizen en kloosters. Op deze plaats werd in 1428 een gasthuis gesticht “tot armer ellendiger sieker vrouwen persoonlijk behoef”. Zieke vrouwen vormden dus de doelgroep.

Na de Reformatie ging het bergafwaarts. Een ziekenzaal werd afgebroken en Proveniershuisjes kwamen ervoor in de plaats, om in elk geval nog iets te verdienen. In 1773 werd het gasthuis opgeheven. In de 19de eeuw raakte het complex in groot verval, tot de Camp in 1963 werd gerestaureerd en een functie kreeg als verpleeghuis “Elisabeth Gasthuishof” (bron: Alle Leidse Hofjes van Ruud Spruit, 2011).

In 2008 verhuisden de patiënten naar Verpleeghuis Van Wijckerslooth in Oegstgeest, dat daarvoor was gerenoveerd en uitgebreid.

Er vond opnieuw een grote renovatie plaats van het Elisabeth Gasthuishof en een deel van het complex werd in gebruik genomen als palliatieve unit.

In 2016 besloot het bestuur van Marente, waartoe het Elisabeth Gasthuishof nu behoorde, het complex af te stoten en de unit tijdelijk te verplaatsen naar Oegstgeest in Verzorgingscentrum Hofwijck, tot de verzelfstandiging was voltooid en andere huisvesting was geregeld.

De formele stap tot zelfstandig hospice vond plaats op 1 september 2017. Aan deze verzelfstandiging ging een intensieve voorbereidingsperiode vooraf. Gebleken is dat de kwaliteit en de continuïteit van de zorg voor de gasten in de laatste levensfase gediend is bij deze verzelfstandiging. De gecombineerde inzet van vrijwilligers en verpleegkundigen komt het best tot zijn recht in een kleinschalige zelfstandige eenheid. De financiering van hospices sluit daar goed bij aan. Het maatschappelijk draagvlak van hospices is groot.

Na een aantal jaren als gast in verzorgingscentrum Hofwijck ontstond de behoefte aan een eigen pand, een eigen voordeur. Om de gasten van het hospice een nog beter ‘thuis’ gevoel te kunnen geven. Maar ook om de regio ten oosten van Leiden beter te kunnen bereiken. Wij zijn van mening dat terminale zorg een onderdeel hoort te zijn van de lokale samenleving in Leiderdorp en omgeving. Daarom is er een nieuw en duurzaam (Bijna Energie Neutrale Gebouw) hospice gebouwd in Leiderdorp ter vervanging van onze vestiging in Oegstgeest. Het hospice ligt in de buurt van het Alrijne Ziekenhuis en schuin tegenover verpleeghuis Leytenrode. Het hospice is goed bereikbaar met openbaar vervoer, de bus stopt tegenover het hospice.