In Memoriam Jep Karres

Op 6 mei 2018 bereikte ons het droevige bericht, dat ons medebestuurslid Jep Karres op 75- jarige leeftijd is overleden.


Jep was vanaf het eerste begin betrokken bij de verzelfstandiging van de palliatieve unit Elisabeth Gasthuishof die leidde tot de oprichting van Hospice de Mare per 1 augustus 2017. Ondanks de problemen in de prille startfase bleef hij trouw aan het initiatief werken en mede dankzij zijn inspanningen is Hospice de Mare thans realiteit!

Jep was een rustige en bescheiden en zeer ervaren bestuurder, die veel wist van de gezondheidszorg en met name de ouderenzorg door zijn voorzitterschap van de WMO adviesraad in Leiderdorp. Hij was een aimabel en bevlogen vertegenwoordiger voor het Hospice met een grondige kennis van de Leiderdorpse samenleving, waarvoor hij ook jaren actief was als voorzitter van de hockeyclub Alecto. Daarnaast was hij ook onder meer bestuurslid van het servicepunt Sport en Bewegen in Leiderdorp en Zoeterwoude.

Voor al zijn activiteiten ontving Jep een koninklijke onderscheiding: Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

We zullen Jep missen in het bestuur van het Hospice. We wensen zijn vrouw Marijn en zijn kinderen Otto, Nico en Sylvia en de overige familie veel sterkte bij het verwerken van dit grote verlies.

Het bestuur van Hospice de Mare
Roeland van Velzen, Michiel van der Eng, Conny Bruggeman, Willem Loos en Jules de Vries.