• ANBI

ANBI

Zowel Hospice De Mare als de Steunstichting Hospice De Mare hebben de status van Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI-status). Hierdoor zijn uw giften en donaties aftrekbaar van het belastbare inkomen. Meer over schenkingen en de wettelijke kaders vindt u op de website van de Belastingdienst.

De stichting beoogt geen winst te maken, maar moet wel jaarlijks een sluitende exploitatie hebben. Om dit te bereiken zijn extra inkomsten nodig. Particulieren, bedrijven en instellingen kunnen het hospice op diverse manieren steunen. Zie hiervoor de informatie bij ‘Steun ons’.

Hieronder treft u de informatieve documenten ter inzage en verantwoording van de ANBI-status voor zowel Stichting Hospice De Mare als Steunstichting Hospice De Mare. Klik hieronder voor de betreffende documenten:

Stichting Hospice de Mare:

Steunstichting Hospice de Mare: